ติดต่อเรา


ติดต่อ - สอบถาม - บริจาค - ร่วมทำบุญ - ร้องเรียน
หากต้องการรายละเอียดในเรื่องต่างๆ หรือต้องการร้องเรียน
ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางวัดโดยตรง
หรือมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์  เจ้าหน้าที่  บุคลากร 
การใช้งานเว็บไซ้ท์  เชิญติดต่อโดยตรงได้ตามรายชื่อ เบอร์โทร
ในส่วนที่ท่านมีปัญหา

ข้อควรระวัง ในกรณีที่จะติดต่อกับท่านเจ้าอาวาสหรือพระรูปอื่นๆ

กรุณาหลีกเลี่ยงการติดต่อในช่วงเวลาดังนี้
07.00 น. - ฉันเช้า
08.00 น. - 09.00 น. ทำวัตร / ปฏิบัติธรรม / กรรมฐาน
11.00 น. - ฉันเพล
17.00 น. - 18.00 น. ทำวัตร / ปฏิบัติธรรม / กรรมฐาน

087-998-4311 : พระครูกาญจนสุตาคม
                             เจ้าอาวาสวัดวังขนายฯ , เจ้าคณะตำบลท่าล้อ
081-822-4786 : พระพรเทพ  ฐิตพโล
                             เลขาฯเจ้าคณะ ต.ท่าล้อ
089-048-6558 : คุณวิเชียร  ช้างพลาย
                            ไวยาวัจกร / กก.ฝ่ายการเงิน
089-064-2498 : คุณกิจจา  จินดานิล
                            ไวยาวัจกร / กก.ฝ่ายบริหาร
081-005-1355 : คุณสมเกียรติ  ทรงเจริญ
                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์บ่อน้ำแร่
081-736-1707 : คุณสมชาย  ศรีสวัสดิ์
                             เลขาฯคณะ กก. / ไอที
087-124-2042 : คุณปรียาภรณ์ ตรุษกราน
                             ธุรการฝ่ายคนป่วยในวัดวังขนายฯ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น