วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติวัด..

ประวัติความเป็นมา

วัดวังขนายทายิการามมีประวัติความ เป็นมาการสร้างวัดดังนี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2486 ตรงกับขึ้น11ค่ำ เดือน8 ปีมะแม ซึ่งตามวัน เดือน ปี ดังกล่าวนี้ มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระอาจารย์ผลัด  ฉายา ฐานโก ได้เดินทางผ่านมาในหมู่บ้านวังขนาย ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีวัดอยู่เลย โดยในครั้งแรกท่านตั้งใจจะขึ้นไปจำพรรษายัง "วัดศรีโลหะราษฏร์บำรุง" แต่มีเหตุขัดข้องบางประการ ไม่สามารถจะอยู่จำพรรษาได้ จึงคิดเดินทางกลับ จ.สมุทรสงครามบ้านเกิด ขากลับได้แวะที่หมู่บ้านวังขนายเพื่อเยี่ยมญาติโยม ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านค้างที่หมู่บ้านหนึ่งคืน  คืนนั้นหมอศาสตร์  สดวิไล ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตำบลวังขนาย ได้นิมนต์ท่านไปจำวัดที่โรงเรียน ซึ่งในคืนนั้นได้มีการพูดคุยกันหลายเรื่อง  ขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้น หมอสาดก็ได้ปรารภถึงเรื่องวัดในหมู่บ้าน ว่าขณะนี้ยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้านเลย โรงเรียนก็มีอยู่แล้ว ถ้าได้สร้างวัดขึ้นที่นี่ จะขอนิมนต์ท่านมาอยู่  จะขัดข้องไหม? พระอาจารย์ผลัดท่านก็ตอบว่าไม่ขัดข้อง
รุ่งขึ้น หมอสาดได้เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อชักชวนชาวบ้านให้มาทำบุญ โดยเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมประชุมกับชาวบ้านเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการ นิมนต์พระอาจารย์ผลัดมาจำพรรษาและการสร้างวัด หลังจากประชุมกันแล้ว ที่ประชุมก็เห็นด้วย โดยมี คุณแม่ชีเยื้อน   ฉินโภคะ เป็นผู้มอบที่ดินให้เพื่อก่อสร้างวัด 90 ไร่ ชาวบ้านจึงพร้อมใจช่วยกันสร้างวัดขึ้นให้ทันในพรรษานั้น โดยทำกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนสามารถเป็นกุฏิขึ้น 2 หลังๆละ 3 ห้อง ซึ่งในพรรษาแรกนั้น มีพระภิกษุจำพรรษา 5 รูป โดยพระอาจารย์ผลัดเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก โดยมีชื่อว่า"วัดวังขนายทายิการาม" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และต่อมาได้เจ้าอาวาสองค์ใหม่ต่อจากอาจารย์ผลัดคือ พระอธิการพุฒ  พอพระอธิการพุฒลาสิกขาบทไป ก็ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง ชาวบ้านจึงพากันไปกราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อเสนาะจากวัด ต้นลำใยให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดวังขนายเมื่อปี พ.ศ.2501 หลังจากหลวงพ่อเสนาะเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาส และปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นานก็ได้เลื่อนลำดับชั้นขึ้นเป็นเจ้าคณะตำบล - พระอุปัชฌาย์ - รองเจ้าคณะอำเภอ - เจ้าคณะอำเภอตามลำดับในปีเดียวกันนั้นเอง จนกระทั่งหลวงพ่อเสนาะท่านได้ยุติการทำงานของท่านพร้อมกับลมหายใจครั้งสุด ท้าย โดยท่านได้ละสังขารเมื่อ วันที่ 21 ก.พ. 2536 หลังจากหลวงพ่อเสนาะ หรือ พระครูกาญจนปริยัติคุณได้มรณภาพลงแล้ว ชาวบ้านจึงได้กราบอาราธนา พระครูกาญจนสุตาคม มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2536 จนถึงปัจจุบัน ..

.........................................................
หลวงพ่อสรรเพชญ
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สรัางในสมัยอยุธยา 
ทำด้วยศิลาแลง หน้าตักกว้าง 29 นิ้ว

ตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าต่อๆกันมาว่า   ได้มีคนนำหลวงพ่อสรรเพชญล่องมากับแพและเมื่อแพได้ล่องมาถึงตำบลวังขนาย   แพได้มาติดอยู่ที่เกาะวังขนาย   ชาวบ้านมาพบเห็นเข้า จึงได้อาราธนานำไปไว้ที่ถ้ำกูป  ตำบลบ้านใหม่   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี   มีอยู่ด้วยกัน3 องค์   แต่อีก 2 องค์ไม่ทราบว่าตกไปอยู่ที่ใด
 หลวงพ่อเสนาะอดีตเจ้าอาวาสวัดวังขนายฯสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นพระ  ท่านทำไร่ยาสูบอยู่บริเวณถ้ำกูป  ท่านเคยขึ้น ไปกราบไหว้และอธิษฐานว่า  ถ้าท่านบวชเป็นพระและได้เป็นเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่ง  ท่านจะนำหลวงพ่อสรรเพชญองค์นี้ไปอยู่ด้วยกัน 
 ก่อนหน้าที่หลวงพ่อเสนาะจะมาเป็นเจ้าอาวาสวัดวังขนายฯ  ท่านบวชอยู่ที่วัดต้นลำใยในเขตอำเภอท่าม่วง  อยู่ที่วัดต้นลำใย 11 พรรษา  ต่อจากนั้นชาวบ้านจึงได้กราบนิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดวังขนายเมื่อปี พ.ศ.2501  แต่หลวงพ่อสรรเพชญนั้น  ชาวบ้านได้อาราธนามาอยู่ที่วัดวังขนายฯก่อนหน้าท่านแล้ว 3 ปี  เมื่อหลวงพ่อเสนาะมาพบหลวงพ่อสรรเพชญที่วัดวังขนายฯ  ท่านจึงนำไปไว้ที่กุฏิของท่าน
 จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2525  ทางวัดวังขนายได้ทำการก่อสร้างวิหารฉลองกรุงรัตนโกสินทร์  ทางวัดจึงได้อาราธนาหลวงพ่อสรรเพชญไปประดิษฐานอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบัน